RPH (11 - 15 JANUARI 2010)

Minggu 2

TINGKATAN

2E/2F

TARIKH

11 Januari 2010

MASA

11.30 – 12.30 tengahari

TAJUK

Wudhu (PAFA)

FOKUS

Menunjuk cara mengambil wudhu dengan betul di hadapan pelajar

KAEDAH

Tunjuk cara / Simulasi

BBM

Tempat wudhu lelaki

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Melakukan amalan yang ditentukan (wudhu) dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Alhamdulillah, pelajar lelaki dapat melakukan wudhu dengan betul. Pelajar perempuan turut menyaksikan pelajar lelaki mengambil wudhu disamping membuat teguran jika ada yang membuat kesilapan.

TINGKATAN

1G/1H

TARIKH

11 Januari 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Al-Quran menjana kecemerlangan hidup

FOKUS


KAEDAH

-

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Membaca ayat 1 hingga 5; Al-Baqarah dengan betul dan lancar
 2. Menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan kandungan ayat 1 hingga 5: Al-Baqarah

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar perlu diberikan banyak tunjuk ajar agar mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik dan lancar

TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

11 Januari 2010

MASA

4.00 – 5.10 petang

TAJUK

Pengenalan kepada tajuk-tajuk Pendidikan Islam Tingkatan 1

FOKUS

Menyediakan buku khas untuk digunakan membuat latihan dan nota

KAEDAH

Perbincangan

BBM

Papan tulis, buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

-

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Bilangan pelajar yang agak ramai memerlukan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih menumpukan kepada latihan berbentuk individu serta berkumpulan. Disamping itu juga, pergerakan pelajar ke Surau perlu diberi penekanan agar tidak berlaku kelewatan.

TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

12 Januari 2010

MASA

11.30 – 12.30 tengahari

TAJUK

Mengucap 2 kalimah syahadah (PAFA)

FOKUS


KAEDAH

Soal jawab

BBM

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Semua pelajar dapat mengucap 2 kalimah syahadah dengan betul. Guru juga menerangkan sedikit berkenaan dengan kepentingan kalimah syahadah kepada seseorang Muslim.

TINGKATAN

2E/2F

TARIKH

12 Januari 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Hidayah sumber kebahagiaan (Tilawah)

FOKUS

Kefahaman ayat

KAEDAH

Syarahan ,perbincangan

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud ayat secara ringkas
 2. Menyatakan pengertian hidayah dan rahmat

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami isi pengajaran dengan baik.

TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

12 Januari 2010

MASA

4.00 – 5.10 petang

TAJUK

Hidayah sumber kebahagiaan (Tilawah)

FOKUS

Kefahaman ayat

KAEDAH

Syarahan ,perbincangan

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud ayat secara ringkas
 2. Menyatakan pengertian hidayah dan rahmat

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami isi pengajaran dengan baik.

TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

13 Januari 2010

MASA

11.30 – 12.30 tengahari

TAJUK

Wudhu (PAFA)

FOKUS

Membetulkan kesilapan pelajar dalam mengambil wudhu

KAEDAH

Tunjuk cara / Simulasi / Perbincangan

BBM

Tempat wudhu lelaki

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Melakukan amalan yang ditentukan (wudhu) dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Masih terdapat beberapa orang pelajar yang melakukan kesilapan dalam mengambil wudhu. Ini disebabkan mereka tidak hadir pada sesi penerangan yang terdahulu.


TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

13 Januari 2010

MASA

3.25 – 4.35 petang

TAJUK

Al-Quran menjana kecemerlangan hidup

FOKUS


KAEDAH

-

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Membaca ayat 1 hingga 5; Al-Baqarah dengan betul dan lancar
 2. Menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan kandungan ayat 1 hingga 5: Al-Baqarah

NILAI ISLAM HADHARI


REFLEKSI KENDIRI

Pelajar majoritinya dapat membaca dengan baik serta lancar.

TINGKATAN

(1G/1H)

TARIKH

14 Januari 2010

MASA

11.30 -12.30 tengahari

TAJUK

Mengucap 2 kalimah syahadah (PAFA)

FOKUS


KAEDAH

Soal jawab

BBM

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan

NILAI ISLAM HADHARI


REFLEKSI KENDIRI

Pelajar berlumba-lumba untuk menghabiskan hafalan mereka. Momentum ini harus dikekalkan!

TINGKATAN

(2E/2F)

TARIKH

14 Januari 2010

MASA

2.00 -3.10 petang

TAJUK

Mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama (Hadith)

FOKUS

Memahami isi kandungan hadith

KAEDAH

Syarahan, pebincangan, lakonan

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan pengertian hadith secara menyeluruh
 2. Menyatakan tanggungjawab setiap mukmin dalam mencegah kemungkaran

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami bahawa terdapat 3 cara untuk mencegah atau membasmi kemungkaran dalam kehidupan seharian mereka.

TINGKATAN

(2I/2J)

TARIKH

15 Januari 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama (Hadith)

FOKUS

Memahami isi kandungan hadith

KAEDAH

Syarahan, pebincangan, lakonan

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan pengertian hadith secara menyeluruh
 2. Menyatakan tanggungjawab setiap mukmin dalam mencegah kemungkaran

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami tanggungjawab mereka di dalam mencegah perkara negatif terutamanya semasa mereka berada di kawasan sekolah.

TINGKATAN

(1G/1H)

TARIKH

15 Januari 2010

MASA

5.10 -6.20 petang

TAJUK

Pengenalan hadith

FOKUS

Memberikan pengertian hadith secara menyeluruh

KAEDAH

Perbincangan, Syarahan

BBM

Papan tulis, buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menerangkan pengertian hadith dari segi bahasa dan istilah
 2. Membezakan diantara hadith dan Al-Quran

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar mengetahui perbezaan antara hadith dan Al-Quran

No comments:

Post a Comment

Printfriendly