RPH (22- 26 FEBRUARI 2010)

TINGKATAN

2E/2F

TARIKH

22 Februari 2010

MASA

11.30 – 12.30 tengahari

TAJUK

Azan dan Iqamah (PAFA)

FOKUS

Pelajar dapat mengetahui perkara yang berhubung dengan azan

KAEDAH

Perbincangan, sumbangsaran

BBM

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Melakukan amalan yang ditentukan (azan) dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajaran tidak berlangsung kerana guru terlibat dengan pengendalian Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) peringkat Serian


TINGKATAN

1G/1H

TARIKH

22 Februari 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Mencontohi Kepatuhan Malaikat

FOKUS

Tilawah Al-Quran

KAEDAH

Perbincangan, Bercerita

BBM

Buku teks/ papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menerangkan ketaatan malaikat dan kederhakaan iblis berdasarkan ayat 34 Surah Al-Baqarah
 2. Menerangkan cara iblis memperdaya manusia

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai kerana pelajar dapat memberi contoh-contoh berkaitan dengan cara iblis menipu manusia


TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

22 Februari 2010

MASA

4.00 – 5.10 petang

TAJUK

Mencontohi kepatuhan malaikat

FOKUS

Tilawah Al-Quran

KAEDAH

Perbincangan, Bercerita

BBM

Papan tulis, buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menerangkan ketaatan malaikat dan kederhakaan iblis berdasarkan ayat 34 Surah Al-Baqarah
 2. Menerangkan cara iblis memperdaya manusia

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar dapat mengambil pengajaran dari kisah penciptaan Nabi Adam a.s iaitu manusia merstilah bertaubat jika membuat kesalahan


TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

23 Februari 2010

MASA

11.30 – 12.30 tengahari

TAJUK

Al-Quran and Hadis panduan Hidup mukmin

FOKUS

Hadis

KAEDAH

Soal jawab, sumbangsaran

BBM

Buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjelaskan kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Hadis
 2. Menerangkan akibat membelakangi ajaran Al-Quran dan Al-hadis

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif kedua akan diulang semula pada kelas yang lain kerana terdapat beberapa contoh yang berkaitan dengan akidah perlu diulas dengan lebih lanjutTINGKATAN

2E/2F

TARIKH

23 Februari 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Sedekah pemangkin kesejahteraan

FOKUS

Hadis

KAEDAH

Syarahan /perbincangan /bercerita

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan pengertian hadis secara ringkas dan menyeluruh
 2. Menjelaskan konsep sedekah dan hubungannya seperti di dalam hadis

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar dapat menyatakan cara bersedekah mengikut kemampuan mereka


TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

23 Februari 2010

MASA

4.00 – 5.10 petang

TAJUK

Sedekah pemangkin kesejahteraan

FOKUS

Hadis

KAEDAH

Syarahan /perbincangan / Bercerita

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan pengertian hadis secara ringkas dan menyeluruh
 2. Menjelaskan konsep sedekah dan hubungannya seperti dalam hadis

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai kerana pelajar pernah melakukan amalan berupa sedekah dalam kehidupan mereka


TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

24 Februari 2010

MASA

11.30 – 12.40 tengahari

TAJUK

Azan dan Iqamah (PAFA)

FOKUS

Pelajar dapat mengetahui cara azan

KAEDAH

Perbincangan, sumbangsaran

BBM

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Melakukan amalan yang ditentukan (azan) dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Kelas dibatalkan kerana guru terlibat dengan Festival Nasyid sempena MTQ peringkat Serian


TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

24 Februari 2010

MASA

3.25 – 4.35 petang

TAJUK

Al-Quran dan Hadis panduan hidup mukmin

FOKUS

Hadis

KAEDAH

Syarahan, Perbincangan

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menerangkan akibat membelakangi ajaran Al-Quran dan Al-hadis
 2. Merumuskan pengajaran hadis

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar dapat mencapai objektif yang ditetapkan oleh guru


TINGKATAN

(1G/1H)

TARIKH

25 Februari 2010

MASA

11.30 -12.30 tengahari

TAJUK

Al-Quran dan hadis panduan hidup mukmin

FOKUS

Kefahaman Hadis

KAEDAH

Soal jawab, sumbangsaran

BBM

Buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjelaskan kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Hadis

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai. Namun dari segi kawalan kelas, terdapat beberapa orang pelajar yang datang lewat dan membuat bising. Namun guru telah memberi teguran.TINGKATAN

(2E/2F)

TARIKH

25 Februari 2010

MASA

2.00 -3.10 petang

TAJUK

Folio Tokoh-tokoh Islam

FOKUS

Menyiapkan folio secara berkumpulan

KAEDAH

Perbincangan, sumbangsaran

BBM

Buku teks, papan tulis, buku rujukan

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyiapkan folio secara berkumpulan

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai kerana folio mengenai tokoh tidaklah terlalu panjang, malahan pembahagian kerja yang sistematik memudahkan pelajar menyiapkan folio mereka dalam masa yang singkat.


TINGKATAN

(2I/2J)

TARIKH

26 Februari 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK


FOKUS


KAEDAH


BBM


OBJEKTIF PENGAJARAN


NILAI ISLAM HADHARI


REFLEKSI KENDIRI

Cuti Umum (Maulidur Rasul s.a.w)


TINGKATAN

(1G/1H)

TARIKH

12 Februari 2010

MASA

5.10 -6.20 petang

TAJUK


FOKUS


KAEDAH


BBM


OBJEKTIF PENGAJARAN


NILAI ISLAM HADHARI


REFLEKSI KENDIRI

Cuti Umum (Maulidur Rasul s.a.w)

No comments:

Post a Comment

Printfriendly