RPH (1-5 Mac 2010)

TINGKATAN

2E/2F

TARIKH

1 Mac 2010

MASA

11.30 – 12.30 tengahari

TAJUK

Azan dan Iqamah (PAFA)

FOKUS

Pelajar dapat mengetahui cara azan dan iqamah yang betul

KAEDAH

Perbincangan, sumbangsaran

BBM

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Melakukan amalan yang ditentukan (azan dan iqamah) dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Ada pelajar yang masih malu untuk melaungkan azan kerana tiada keyakinan diri. Guru memberi penekanan bahawa jika pelajar tidak berbuat demikian, buku pencapaian PAFA mereka tidak akan ditanda kerana an dan iqamah adalah komponen yang perlu dihabiskan oleh semua pelajar Islam.


TINGKATAN

1G/1H

TARIKH

1 Mac 2010

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Asas akidah Islam

FOKUS

Akidah

KAEDAH

Perbincangan, sumbangsaran

BBM

Buku teks/ papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menyatakan 2 sumber utama akidah Islam
 2. Menjelaskan maksud Al-Quran dan Al-hadis

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif 1 dan 2 tercapai


TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

1 Mac 2010

MASA

4.00 – 5.10 petang

TAJUK

Adab Berkawan

FOKUS

Akidah

KAEDAH

Perbincangan, Bercerita, sumbangsaran

BBM

Papan tulis, buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menyatakan 2 sumber utama akidah Islam
 2. Menjelaskan maksud Al-Quran dan Al-hadis
 1. Menjelaskan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman serta memberi contoh

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami beberapa contoh yang berkaitan dengan perkara yang boleh merosakkan iman seseorang
TINGKATAN

2E/2F

TARIKH

2 Mac 2010

MASA

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

Saidina Umar Bin al-Khattab, Pentadbir Yang Ulung

FOKUS

Sirah dan Tamadun Islam

KAEDAH

Syarahan /perbincangan

BBM

Buku teks, papan tulis, buku rujukan

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan biodata Saidina Umar bin Al-Khattab
 2. Menjelaskan bahawa Saidina Umar bin Al-Khattab seorang pahlawan yang berani
 3. Menghuraikan jasa dan pengorbanan Saidina Umar bin Al-Khattab

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami pelajaran ini dengan baik dan telahpun membuat buku skrap mengenai tokoh dalam masa yang diberikan oleh guru


TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

2 Mac 2010

MASA

10.25 – 11.35 pagi

TAJUK

Saidina Umar Bin al-Khattab, Pentadbir Yang Ulung

FOKUS

Sirah dan Tamadun Islam

KAEDAH

Perbincangan / Bercerita

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan biodata Saidina Umar bin Al-Khattab
 2. Menjelaskan bahawa Saidina Umar bin Al-Khattab seorang pahlawan yang berani
 3. Menghuraikan jasa dan pengorbanan Saidina Umar bin Al-Khattab

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Ada beberapa kumpulan pelajar yang agak lambat untuk memahami tajuk ini. Guru mengambil inisiatif dengan memberi bimbingan secara berkumpulan.TINGKATAN

(1A, 1B, 1C)

TARIKH

3 Mac 2010

MASA

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

Riwayat hidup Rasulullah s.a.w

FOKUS

Sirah Rasulullah s.a.w

KAEDAH

Bercerita

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menceritakan kisah Rasulullah semasa kelahiran
 2. Menceritakan kisah Rasulullah semasa bersama ibu, ibu susu, datuk, bapa saudara, Abu Talib dan sewaktu remaja
 3. Menerangkan peristiwa perlantikan baginda menjadi Rasul

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai dan pelajar mengetahui bahawa sirah Rasulullah s.a.w adalah yang paling lengkap dan sempurna untuk diikuti oleh umat Islam.


TINGKATAN

(2E/2F)

TARIKH

4 Mac 2010

MASA

10.25 -11.35 pagi

TAJUK

UJIAN BULANAN

FOKUS

Menguji kefahaman tajuk-tajuk yang sudah diajar

KAEDAH

Soal jawab

BBM

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelajar dapat:

 1. Memahami dan mengukuhkan penguasaan dalam tajuk tertentu
 2. Memperbaiki pemahaman pada tajuk yang masih lemah

NILAI ISLAM HADHARI

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai


TINGKATAN

(2I/2J)

TARIKH

5 Mac 2010

MASA

7.05 –8.15 pagi

TAJUK

UJIAN BULANAN

FOKUS

Menguji kefahaman tajuk-tajuk yang sudah diajar

KAEDAH

Syarahan/ perbincangan

BBM

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Memahami dan mengukuhkan penguasaan dalam tajuk tertentu
 2. Memperbaiki pemahaman pada tajuk yang masih lemah

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai


TINGKATAN

(1G/1H)

TARIKH

5 Mac 2010

MASA

10.20 -11.30 pagi

TAJUK

UJIAN BULANAN

FOKUS

Menguji kefahaman tajuk-tajuk yang sudah diajar

KAEDAH

BBM

Papan tulis, buku teks

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Memahami dan mengukuhkan penguasaan dalam tajuk tertentu
 2. Memperbaiki pemahaman pada tajuk yang masih lemah

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Ada pelajar yang tidak membuat ulangkaji. Perkara ini menyebabkan mereka tidak dapat soalan ujian dengan baik.

No comments:

Post a Comment

Printfriendly