RPH ( 6 - 10 APRIL 2010)

Minggu 14


 


 

*5 April 2010 adalah Easther Monday

TINGKATAN 

(1A, 1B, 1C) 

TARIKH 

6 April 2010

MASA 

11.30 – 12.30 tengahari 

TAJUK 

PAFA

FOKUS 

-

KAEDAH 

Soal jawab

BBM 

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI 

- 

REFLEKSI KENDIRI

Ada pelajar yang sudah hampir menghabiskan PAFA


 

TINGKATAN 

2E/2F 

TARIKH 

6 April 2010

MASA 

2.00 – 3.10 petang

TAJUK 

Menjana keharmonian hidup

FOKUS 

Adab dan akhlak Islamiah

KAEDAH 

Syarahan / Perbincangan

BBM 

Buku teks, papan tulis 

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan keperluan beradab terhadap orang Islam dan bukan Islam
 2. Menjelaskan adab-adab orang Islam terhadap bukan Islam
 3. Menerangkan sebab-sebab dituntut beradab dengan bukan Islam

NILAI ISLAM HADHARI 

- 

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar memahami tajuk ini dengan mudah


 

TINGKATAN 

2I/2J 

TARIKH 

6 April 2010

MASA 

4.00 – 5.10 petang 

TAJUK 

Menjana keharmonian hidup

FOKUS 

Adab dan akhlak Islamiah 

KAEDAH 

Syarahan / Perbincangan

BBM 

Buku teks, papan tulis 

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan keperluan beradab terhadap orang Islam dan bukan Islam
 2. Menjelaskan adab-adab orang Islam terhadap bukan Islam
 3. Menerangkan sebab-sebab dituntut beradab dengan bukan Islam

NILAI ISLAM HADHARI 

- 

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai


 

TINGKATAN 

2I/2J 

TARIKH 

7 April 2010

MASA 

11.30 – 12.30 tengahari 

TAJUK 

Solat Fardhu (PAFA)

FOKUS 

Pelajar mengaplikasikan solat dengan cara yang betul

KAEDAH 

Tunjuk cara / Simulasi / Perbincangan 

BBM 

Buku PAFA / Model pelajar lelaki dan perempuan

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan dengan betul
 2. Melakukan amalan yang ditentukan (solat) dengan betul

NILAI ISLAM HADHARI 

- 

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar masih lemah dalam bacaan Al-Fatihah serta pada rukun Qauli yang lain

    

TINGKATAN 

(1A, 1B, 1C) 

TARIKH 

7 April 2010

MASA 

3.25 – 4.35 petang

TAJUK 

Samak

FOKUS 

Ibadah

KAEDAH 

Perbincangan / Syarahan

BBM 

Buku teks, papan tulis 

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Mengetahui pengertian samak dan dalilnya
 2. Mengetahui alat-alat untuk menyamak kulit binatang
 3. Memahami faedah samak

NILAI ISLAM HADHARI 

 

REFLEKSI KENDIRI

Pengetahuan sedia ada pelajar memudahkan tajuk ini dipelajari dengan lancar


 

TINGKATAN 

(1G/1H) 

TARIKH 

8 April 2010

MASA 

11.30 -12.30 tengahari 

TAJUK 

PAFA

FOKUS 

Pelajar menjawab soalan yang terdapat dalam buku PAFA

KAEDAH 

Soal jawab 

BBM 

Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pelajar dapat:

 1. Menjawab soalan yang ditentukan

NILAI ISLAM HADHARI 

 

REFLEKSI KENDIRI

Sudah terdapat beberapa orang pelajar yang sudah menghabiskan PAFA mereka


 

TINGKATAN 

(2E/2F) 

TARIKH 

8 April 2010

MASA 

2.00 -3.10 petang 

TAJUK 

Menjaga maruah diri

FOKUS 

Adab dan akhlak Islamiah

KAEDAH 

Sumbangsaran / Perbincangan

BBM 

Buku teks, papan tulis 

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan kepentingan menjaga diri dan maruah
 2. Menyatakan cara menjaga diri dan maruah dari segi berpakaian, pergaulan dan percakapan

NILAI ISLAM HADHARI 

- 

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai


 

TINGKATAN 

(2I/2J)

TARIKH 

9 April 2010

MASA 

2.00 -3.10 petang

TAJUK 

Menjaga maruah diri

FOKUS 

Adab dan akhlak Islamiah

KAEDAH 

Sumbangsaran / Perbincangan

BBM 

Buku teks, papan tulis 

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan kepentingan menjaga diri dan maruah
 1. Menyatakan cara menjaga diri dan maruah dari segi berpakaian, pergaulan dan percakapan

NILAI ISLAM HADHARI 

- 

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai  


 

TINGKATAN 

(1G/ 1H)

TARIKH 

9 April 2010

MASA 

5.10 – 6.20 petang

TAJUK 

Samak

FOKUS 

Ibadah

KAEDAH 

Perbincangan / Syarahan

BBM 

Buku teks, papan tulis 

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Mengetahui pengertian samak dan dalilnya
 1. Mengetahui alat-alat untuk menyamak kulit binatang
 2. Memahami faedah samak

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pengetahuan sedia ada pelajar memudahkan tajuk ini dipelajari dengan lancar


 

TINGKATAN 

(2I/2J)

TARIKH 

10 April 2010

MASA 

12.00 -1.10 petang

TAJUK 

Menghayati adab berjiran

FOKUS 

Adab dan akhlak Islamiah

KAEDAH 

Sumbangsaran / Perbincangan

BBM 

Buku teks, papan tulis, LCD, Laptop

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud berjiran menurut pandangan Islam
 1. Menerangkan hak dan kewajiban seorang Muslim terhadap jiran

NILAI ISLAM HADHARI

- 

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar keliru dengan hak-hak yang perlu dilakukan orang seseorang Muslim terhadap jirannya


 

TINGKATAN 

(1G/ 1H)

TARIKH 

10 April 2010

MASA 

3.10 – 4.20 petang

TAJUK 

Mandi

FOKUS 

Ibadah

KAEDAH 

Perbincangan / Syarahan

BBM 

Buku teks, papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud mandi serta dalilnya
 1. Menerangkan bahagian mandi serta contohnya
 2. Menjelaskan sebab-sebab wajib mandi

NILAI ISLAM HADHARI 

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif kedua tidak dapat dicapai sepenuhnya dan akan diterangkan pada kelas yang seterusnya

No comments:

Post a Comment

Printfriendly