RPH Minggu 17

TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

26 April 2011 (Selasa)

MASA

11.30 – 12.40 tengahari

TAJUK

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

FOKUS

Mandi wajib

KAEDAH

-Soal jawab

BBM

-Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Mengetahui sebab-sebab mandi wajib

-Dapat melakukan mandi wajib dengan betul dan sempurna

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif 2 belum lagi tercapai kerana pelajar masih bertumpukan pada hafalan semata-mata.

 

TINGKATAN

2A/2B/2C

TARIKH

26 April 2011 (Selasa)

MASA

2.00-3.10 petang

TAJUK

Al-Alim : Allah Maha Mengetahui

FOKUS

Akidah

KAEDAH

-Penerangan

-Sumbangsaran

-Permainan

BBM

-Buku teks , papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menyatakan maksud Allah bersifat Al-Alim

-Menerangkan perbezaan ilmu Allah dengan ilmu manusia

-Menghuraikan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Alim dalam kehidupan

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

 

Objektif dapat dicapai serta permainan yang dilakukan oleh guru mampu menarik minat pelajar

 

TINGKATAN

3G/3H

TARIKH

27 April 2011 (Rabu)

MASA

11.30 – 12.40 tengahari

TAJUK

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

FOKUS

Ihsan                                   

KAEDAH

-Soal jawab

BBM

-Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Mengetahui pengertian ihsan

-Menghuraikan ihsan dalam ibadat, pekerjaan dan sebagainya

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif dapat dicapai

 

TINGKATAN

3I/3J

TARIKH

27 April 2011 (Rabu)

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Pengurusan jenazah satu satu kefardhuan

FOKUS

Ibadah

KAEDAH

-Penerangan

-Perbincangan

-Tunjuk cara

BBM

-Buku teks , papan tulis, model pelajar

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menyatakan kewajiban terhadap jenazah

-Menyatakan tindakan awal yang perlu dilakukan ketika berlaku kematian

-Menyatakan cara-cara pengurusan jenazah

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objektif tercapai dan objektif seterusnya akan disambung pada kelas mendatang

                                                  

TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

27 April 2011 (Rabu)

MASA

3.25 – 4.35 petang

TAJUK

Al-Alim : Allah Maha Mengetahui

FOKUS

Akidah

KAEDAH

-Penerangan

-Sumbangsaran

-Permainan

BBM

-Buku teks , papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menyatakan maksud Allah bersifat Al-Alim

-Menerangkan perbezaan ilmu Allah dengan ilmu manusia

-Menghuraikan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Alim dalam kehidupan

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar berminat dengan pelajaran yang diajar kerana dimulakan dengan permainan. Diharapkan guru dapat mencipta semangat belajar dalam diri pelajar

 

TINGKATAN

2A/2B/2C

TARIKH

28 April 2011 (Khamis)

MASA

11.30 -12.30 tengahari

TAJUK

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

FOKUS

Tayamum

KAEDAH

-Soal jawab

BBM

-Buku PAFA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Mengetahui pengertian tayamum

-Melakukan tayamum dengan betul dan sempurna

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar dapat melakukan tayammum dengan betul dan sempurna

 

TINGKATAN

3G/3H

TARIKH

28 April 2011 (Khamis)

MASA

2.00 -3.10 petang

TAJUK

Pengurusan jenazah satu satu kefardhuan

FOKUS

Ibadah

KAEDAH

-Penerangan

-Perbincangan

-Tunjuk cara

BBM

-Buku teks , papan tulis, model pelajar

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menjelaskan tujuan dan hikmah memandi dan mengafankan jenazah

-Menjelaskan tujuan dan hikmah solat dan mengebumikan jenazah

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajaran tidak dapat dilakukan kerana guru terlibat dengan Mesyuarat bersama Ketua Bidang Kemanusiaan. Pelajaran akan diteruskan pada kelas yang akan datang

 

TINGKATAN

2A/2B/2C

TARIKH

29 April 2011 (Jumaat)

MASA

2.00 – 3.10 petang

TAJUK

Saidina Ali : Pemuda yang berani

FOKUS

Sirah

KAEDAH

-Syarahan

-Sumbangsaran

BBM

-Buku teks

-Papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menerangkan biodata Saidina Ali

-Menyatakan keunggulan Saidina Ali

-Menyenaraikan pengorbanan dan jasa Saidina Ali Bin Talib terhadap Islam

-Menjelaskan sebab-sebab berlakunya peperangan pada zaman Saidina Ali

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Objketif terlaksana dan pelajar dapat mengambil iktibar dari kisah tokoh yang dipelajari

 

TINGKATAN

3I/3J

TARIKH

29 April 2011 (Jumaat)

MASA

4.00 – 5.10 petang

TAJUK

Pengurusan jenazah satu satu kefardhuan

FOKUS

Ibadah

KAEDAH

-Penerangan

-Perbincangan

-Tunjuk cara

BBM

-Buku teks , papan tulis, model pelajar

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menjelaskan tujuan dan hikmah memandi dan mengafankan jenazah

-Menjelaskan tujuan dan hikmah solat dan mengebumikan jenazah

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar dapat memahami kepentingan pengurusan jenazah dalam kehidupan seharian mereka

 

TINGKATAN

2I/2J

TARIKH

29 April 2011 (Jumaat)

MASA

5.10 -6.20 petang

TAJUK

Saidina Ali : Pemuda yang berani

FOKUS

Sirah

KAEDAH

-Syarahan

-Sumbangsaran

BBM

-Buku teks

-Papan tulis

OBJEKTIF PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

-Menerangkan biodata Saidina Ali

-Menyatakan keunggulan Saidina Ali

-Menyenaraikan pengorbanan dan jasa Saidina Ali Bin Talib terhadap Islam

-Menjelaskan sebab-sebab berlakunya peperangan pada zaman Saidina Ali

NILAI ISLAM HADHARI

-

REFLEKSI KENDIRI

Sesi P&P tidak dijalankan kerana pelajar disuruh untuk membuat persediaan bagi majlis Penyampaian Komputer Riba 1 Malaysia bagi Parlimen Serian oleh YB Datuk Richard Riot

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Printfriendly