RPH Minggu 24

TINGKATAN
3I/3J
TARIKH
13 Jun 2011 (Isnin)
MASA
11.30 – 12.40 tengahari
TAJUK
Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)
FOKUS
Ihsan                                   
KAEDAH
-Soal jawab
BBM
-Buku PAFA
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Mengetahui pengertian ihsan
-Menghuraikan ihsan dalam ibadat, pekerjaan dan sebagainya
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tidak tercapai kerana guru CRK

TINGKATAN
3G/3H
TARIKH
13 Jun 2011 (Isnin)
MASA
2.00 – 3.10 petang
TAJUK
Dosa jambatan ke neraka
FOKUS
Akidah
KAEDAH
-Sumbangsaran
-Penerangan
-Banding beza
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menyebut dalil nakli mengenai dosa
-Menjelaskan pembahagian dosa
-Menghuraikan cara-cara menghapuskan dosa
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tidak tercapai kerana guru CRK

TINGKATAN
2I / 2J
TARIKH
14 Jun 2011 Selasa)
MASA
11.30 -12.30 tengahari
TAJUK
Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)
FOKUS
Azan dan Iqamah
KAEDAH
-Soal jawab
BBM
-Buku PAFA
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Mengetahui perkara yang patut dilakukan sebelum azan
-Dapat melakukan azan dengan betul dan sempurna
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai

TINGKATAN
2A/2B/2C
TARIKH
14 Jun  2011 (Selasa)
MASA
2.00 – 3.10 petang
TAJUK
Memelihara kesucian mushaf
FOKUS
Adab dan akhlak Islamiah
KAEDAH
- Simulasi
-Tunjuk cara
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
-Mushaf Al-Quran
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menyatakan adab-adab terhadap mushaf Al-Quran
-Menjelaskan tujuan beradab terhadap mushaf Al-Quran
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai dan pelajar telah mengetahui cara beradab dengan mushaf

TINGKATAN
3G/3H
TARIKH
15 Jun 2011 (Rabu)
MASA
11.30 – 12.40 tengahari
TAJUK
Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)
FOKUS
Ihsan                                   
KAEDAH
-Soal jawab
BBM
-Buku PAFA
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Mengetahui pengertian ihsan
-Menghuraikan ihsan dalam ibadat, pekerjaan dan sebagainya
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai dan 20% pelajar telah menghabiskan PAFA mereka dan beralih ke hafazan  dan tilawah

TINGKATAN
3I/3J
TARIKH
15 Jun 2011 (Rabu)
MASA
2.00 – 3.10 petang
TAJUK
Dosa jambatan ke neraka
FOKUS
Akidah
KAEDAH
-Sumbangsaran
-Penerangan
-Banding beza
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menyebut dalil nakli mengenai dosa
-Menjelaskan pembahagian dosa
-Menghuraikan cara-cara menghapuskan dosa
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai dan guru mengharapkan pelajar dapat melakukan taubat nasuha sekiranya berbuat kesalahan
                                                  
TINGKATAN
2I/2J
TARIKH
15 Jun 2011 (Rabu)
MASA
3.25 – 4.35 petang
TAJUK
Memelihara kesucian mushaf
FOKUS
Adab dan akhlak Islamiah
KAEDAH
- Simulasi
-Tunjuk cara
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
-Mushaf Al-Quran
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menyatakan adab-adab terhadap mushaf Al-Quran
-Menjelaskan tujuan beradab terhadap mushaf Al-Quran
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai dan pelajar mampu menunjukkan cara beradab dengan mushaf Al-Quran yang mereka baca

TINGKATAN
2A/2B/2C
TARIKH
16 Jun 2011 (Khamis)
MASA
11.30 -12.30 tengahari
TAJUK
Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)
FOKUS
Azan dan Iqamah
KAEDAH
-Soal jawab
BBM
-Buku PAFA
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Mengetahui perkara yang patut dilakukan sebelum azan
-Dapat melakukan azan dengan betul dan sempurna
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Ada beberapa orang pelajar lelaki yang masih malu untuk melaungkan azan di hadapan kelas. Guru telah membuat teguran agar tidak berulang perkara yang sama lagi pada kelas akan datang

TINGKATAN
3G/3H
TARIKH
16 Jun 2011 (Khamis)
MASA
2.00 -3.10 petang
TAJUK
Dosa jambatan ke neraka
FOKUS
Akidah
KAEDAH
-Sumbangsaran
-Penerangan
-Banding beza
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menerangkan langkah-langkah menajuhi dosa
-Menyatakan hikmah pembalasan dosa
-Membezakan antara pahala dan dosa
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai dengan jayanya

TINGKATAN
2A/2B/2C
TARIKH
17 Jun 2011 (Jumaat)
MASA
2.00 – 3.10 petang
TAJUK
Memelihara kesucian mushaf
FOKUS
Adab dan akhlak Islamiah
KAEDAH
- Simulasi
-Tunjuk cara
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
-Mushaf Al-Quran
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menjelaskan perkara-perkara yang menyalahi adab terhadap mushaf Al-Quran
-Menjelaskan adab mencipta dan menjual seni khat Al-Quran
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai

TINGKATAN
3I/3J
TARIKH
17 Jun 2011 (Jumaat)
MASA
4.00 – 5.10 petang
TAJUK
Dosa jambatan ke neraka
FOKUS
Akidah
KAEDAH
-Sumbangsaran
-Penerangan
-Banding beza
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menerangkan langkah-langkah menajuhi dosa
-Menyatakan hikmah pembalasan dosa
-Membezakan antara pahala dan dosa
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai

TINGKATAN
2I/2J
TARIKH
17 Jun 2011 (Jumaat)
MASA
5.10 -6.20 petang
TAJUK
Memelihara kesucian mushaf
FOKUS
Adab dan akhlak Islamiah
KAEDAH
- Simulasi
-Tunjuk cara
BBM
-Buku teks
-Papan tulis
-Mushaf Al-Quran
OBJEKTIF PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
-Menjelaskan perkara-perkara yang menyalahi adab terhadap mushaf Al-Quran
-Menjelaskan adab mencipta dan menjual seni khat Al-Quran
NILAI ISLAM HADHARI
-
REFLEKSI KENDIRI
Objektif tercapai setelah guru memberikan penjelasan kepada pelajar

No comments:

Post a Comment

Printfriendly