RPH Minggu 2

TINGKATAN:
1A/1B/1C
TARIKH:
9 JANUARI 2012 (ISNIN)
MASA: 11.30 – 12.40
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
Hafazan
TAJUK:
Mengucap 2 kalimah syahadah
BBM: 
Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat melafazkan dua kalimah syahadah
ARAS 2: 
Pelajar dapat memberikan pengertian dua kalimah syahadah
ARAS 3:
REFLEKSI KENDIRI:
Alhamdulillah, pelajar dapat melafazkan dua kalimah syahadah tanpa sebarang masalah, Cuma perlu dibaiki sedikit dari pada kalimah "Asyhadu"
TINGKATAN:
1H/1I
TARIKH:
9 JANUARI 2012 (ISNIN)
MASA: 1400 - 1510
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI:
-Tilawah dan musyafahah
TAJUK:
Al-Quran menjana kecemerlangan hidup
BBM: 
-Papan tulis
-Buku teks
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat membaca membaca ayat 1 hingga 5 dari Surah Al-Baqarah dengan bacaan tadabbur
ARAS 2: 
Pelajar dapat menerangkan maksud takwa
ARAS 3:
Pelajar dapat menyatakan cirri-ciri orang bertakwa berdasarkan kandungan ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah
REFLEKSI KENDIRI:
Aras 1 masih di tahap yang kurang memuaskan kerana pelajar tidak lancar membaca ayat al-Quran
TINGKATAN:
3G/3H
TARIKH:
10 JANUARI 2012 (SELASA)
MASA: 1130 - 1240
BAHAGIAN:  PAFA
AKTIVITI:
Menghafaz
TAJUK:
-Solat Jenazah
BBM: 
Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
ARAS 1: 
Pelajar dapat menyebut kedudukan jenazah lelaki dan perempuan ketika hendak disolatkan
ARAS 2: 
Pelajar dapat menyatakan kedudukan imam ketika hendak menunaikan solat jenazah lelaki dan perempuan
ARAS 3:
Pelajar dapat menunjukkan cara solat jenazah dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
Ada beberapa orang pelajar sahaja yang sudah memulakan tajuk ini kerana sebahagian besar yang lain perlu menghabiskan kod PAFA tingkatan 2. Namun, sudah ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh pelajar pada tahun ini
TINGKATAN:
3A/3B/3C
TARIKH:
10 JANUARI 2012 (SELASA)
MASA: 1400 - 1510
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI:
-Sumbangsaran
-Syarahan
TAJUK:
Memohon keampunan dan rahmat Allah SWT
BBM: 
-Buku teks
-Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menjelaskan maksud zalim terhadap diri sendiri
ARAS 2: 
Pelajar dapat menjelaskan maksud keampunan Allah
ARAS 3:
Pelajar dapat menyenaraikan cara mendapat rahmat Allah SWT
REFLEKSI KENDIRI:
Objektif tercapai
TINGKATAN:
1H/1I
TARIKH:
11 JANUARI 2012 (RABU)
MASA: 11.30 – 12.40
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
Hafazan
TAJUK:
Mengucap 2 kalimah syahadah
BBM: 
Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat melafazkan dua kalimah syahadah
ARAS 2: 
Pelajar dapat memberikan pengertian dua kalimah syahadah
ARAS 3:
REFLEKSI KENDIRI:
Alhamdulillah, pelajar dapat melafazkan dua kalimah syahadah tanpa sebarang masalah, Cuma perlu dibaiki sedikit dari pada kalimah "Asyhadu"
TINGKATAN:
1A/1B/1C
TARIKH:
11 JANUARI 2012 (RABU)
MASA: 12.50 - 1400
BAHAGIAN:-
AKTIVITI:
-Tilawah dan musyafahah
TAJUK:
Al-Quran menjana kecemerlangan hidup
BBM: 
-Papan tulis
-Buku teks
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat membaca membaca ayat 1 hingga 5 dari Surah Al-Baqarah dengan bacaan tadabbur
ARAS 2: 
Pelajar dapat menerangkan maksud takwa
ARAS 3:
Pelajar dapat menyatakan cirri-ciri orang bertakwa berdasarkan kandungan ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah
REFLEKSI KENDIRI:
Bacaan Al-Quran pelajar adalah pada tahap sederhana. Guru perlu berusaha untuk mengikis rasa malu untuk membaca Al-Quran dalam diri pelajar
TINGKATAN:
3G/3H
TARIKH:
11 JANUARI 2012 (RABU)
MASA: 1525 - 1635
BAHAGIAN: -
AKTIVITI:
-Sumbangsaran
-Syarahan
TAJUK:
Memohon keampunan dan rahmat Allah SWT
BBM: 
-Buku teks
-Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menjelaskan maksud zalim terhadap diri sendiri
ARAS 2: 
Pelajar dapat menjelaskan maksud keampunan Allah
ARAS 3:
Pelajar dapat menyenaraikan cara mendapat rahmat Allah SWT
REFLEKSI KENDIRI:
Pelajar memahami tajuk dengan baik. Cuma terdapat beberapa gangguan dari pelajar tertentu semasa P&P berjalan, guru memberikan teguran atas sikap pelajar terbabit
TINGKATAN:
3A/3B/3C
TARIKH:
12 JANUARI 2012 (KHAMIS)
MASA: 1130 - 1240
BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:
Menghafaz
TAJUK:
-Solat Jenazah
BBM: 
Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menyebut kedudukan jenazah lelaki dan perempuan ketika hendak disolatkan
ARAS 2: 
Pelajar dapat menyatakan kedudukan imam ketika hendak menunaikan solat jenazah lelaki dan perempuan
ARAS 3:
Pelajar dapat menunjukkan cara solat jenazah dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
Pelajar tidak menghadapi masalah untuk menghafaz bahagian 1 dan 2, tetapi tersekat pada bahagian 3 yang meliputi lafaz niat solat jenazah dan bacaan lain. Guru memberikan bantuan agar pelajar mudah meghafal
TINGKATAN:
1H/1I
TARIKH:
12 JANUARI 2012 (KHAMIS)
MASA: 1400 - 1510
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI:
-Sumbangsaran
-Perbincangan
TAJUK:
Al-Quran menjana kecemerlangan hidup
BBM: 
-Papan tulis
-Buku teks
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menerangkan maksud takwa
ARAS 2: 
Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan kandungan 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah
ARAS 3:
Pelajar dapat menjelaskan usaha-usaha untuk menjadi orang bertakwa
REFLEKSI KENDIRI:
Objektif tercapai
TINGKATAN:
1A/1B/1C
TARIKH:
12 JANUARI 2012 (KHAMIS)
MASA: 1600 - 1710
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI:
-Sumbangsaran
-Perbincangan
TAJUK:
Al-Quran menjana kecemerlangan hidup
BBM: 
-Papan tulis
-Buku teks
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menerangkan maksud takwa
ARAS 2: 
Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan kandungan 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah
ARAS 3:
Pelajar dapat menjelaskan usaha-usaha untuk menjadi orang bertakwa
REFLEKSI KENDIRI:
Objektif tercapai
TINGKATAN:
3A/3B/3C
TARIKH:
13 JANUARI 2012 (JUMAAT)
MASA: 1400 - 1510
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI:
-Sumbangsaran
-Penerangan
-Tunjuk ajar
TAJUK:
Solat ketika sakit
BBM: 
-Papan tulis
-Buku teks
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menerangkan maksud solat ketika sakit
ARAS 2: 
Pelajar dapat menjelaskan kaifiyat melakukan solat ketika sakit
ARAS 3:
Pelajar dapat menyenaraikan hikmah diwajibkan solat walaupun ketika sakit
REFLEKSI KENDIRI:
Objektif tercapai dan pelajar teruja dengan tajuk ini kerana mereka menyangkakan bahawa jika sakit, kita tidak boleh melakukan solat kerana halangan-halangan tertentu. Guru mengharapkan pelajar dapat melaksanakan solat tidak kira apa keadaan yang menimpa mereka
TINGKATAN:
3G/3H
TARIKH:
13 JANUARI 2012 (JUMAAT)
MASA: 1600 - 1710
BAHAGIAN:  Ibadah
AKTIVITI:
-Sumbangsaran
-Penerangan
-Tunjuk ajar
TAJUK:
Solat ketika sakit
BBM: 
-Papan tulis
-Buku teks
NILAI ISLAM HADHARI:
-
ARAS 1: 
Pelajar dapat menerangkan maksud solat ketika sakit
ARAS 2: 
Pelajar dapat menjelaskan kaifiyat melakukan solat ketika sakit
ARAS 3:
Pelajar dapat menyenaraikan hikmah diwajibkan solat walaupun ketika sakit
REFLEKSI KENDIRI:
Pelajar banyak bertanya semasa P&P. Ini menunjukkan bahawa bahagian ibadah merupakan bahagian yang paling disukai oleh pelajar. Guru mengharapkanagar pelajar dapat melaksanakan solat walaupun mereka sakit

No comments:

Post a Comment

Printfriendly